Postere

17 SEPTEMBRIE 2020 / September 17th 2020

12.20-12.30

POSTER 1 – LUCRĂRI ORIGINALE / ORIGINAL PAPERS

1.       Aspecte ale sistemului enzimatic antioxidant endogen la copii hipertenivi cu exces ponderal și istoric familial agravat
Aspects of parameters of the enzyme antioxidant system in hypertensive and ponderal children with aggravated family history by cardiovascular pathology
L. Bichir-Thoreac, N. Mătrăgună, S. Cojocari, Chișinău (9)


2.       Managementul în faza prespital și în unitatea de primiri urgențe a pacienților cu sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST în 9 centre intervenționale din România
Prehospital and emergency department management of non-ST elevation acute coronary syndrome patients in 9 invasive centres in Romania
A.G. Cotoban, C.A. Udroiu, D. Vinereanu, București (10)


3.       Grosimea țesutului adipos epicardial și corelația cu parametrii de risc metabolic la copii cu intevalul de vârstă 10 – 18 ani
Epicardial adipose tissue thickness and its correlation with metabolic risk parameters in children in the age range 10–18 years
V. Eșanu, V. Eșanu, I. Palii, N. Gavriliuc, L. Pîrțu, Chișinău (11)


4.       AVR în infarctul miocardic
AVR in myocardial infarction
R. Grigore, C. Sutescu, Galați (12)


5.       Aortopatii congenitale la copii în asociere cu unele sindroame genetice
Aortic diseases in children with genetic syndromes
D. Jumiga, I. Palii, L. Pîrțu, Chișinău (13)


6.       Influenţa tratamentului betablocant asupra pacienţilor hipertensivi diabetici cu diferite profile dipper, în special efectul benefic asupra celor cu profil nocturn non-dipper
The influence of betablocker treatment on diabetic hypertensive patients with different dipper profiles, especially the beneficial effect on those with nocturnal non-dipper profile
V. Manea, C. Pop, L. Pop, M.I. Popescu, Baia Mare (14)


7.       Desimpatizarea arterelor renale: un an de monitorizare
Renal denervation treatment in patients with resistant hypertension: one year follow-up
A.Moiseeva, A. Carauș, O. Calenici, Chișinău (15)


8.       Markeri ai inflamaţiei cronice în hipertensiunea arterială și obezitatea la copii
Markers of chronic inflammation in essential hypertension and obesity in children
N. Mătrăgună, S. Cojocari, L. Bichir-Thoreac, Chișinău (16)


9.    Malformaţii congenitale de cord cu şunt stânga-dreapta
Congenital heart disease with left-to-right shunt
        I.Negară, L. Pîrțu, I. Palii, Chișinău (17)
12.33-12.55

POSTER 2 – CAZURI CLINICE / CLINICAL CASES

1.       Răsturnare de situaţie la pacientă cu boală congenitală cardiacă corectată
U-Turn in the Case of a Patient with Corrected Congenital Heart Disease
R. Badea, N. Dragotoiu, R. Ciudin, B. A. Popescu, C. Ginghină, București (18)


2.       Tulburări de repolarizare cu ”nod în gât ”- prezentare de caz
Repolarization disorders with ”lump in the throat”- a case report
E.A. Bădulescu, S. Mihăilă, D. Vinereanu, București (19)


3.       Atunci când „banala” hipertensiune arterială te conduce la diagnosticul corect
When the „trivial” hypertension leads you to the correct diagnosis
A.M. Balahura, M. Badea, I.C. Săulescu, E. Păsăran, D. Bartoș, E. Bădilă, București (20)


4.       Pe muchie de cuțit- miocardită fulminantă deghizată în infarct miocardic acut
On a knife-edge- fulminant myocarditis disguised as acute myocardial infarction
A.E. Bălinișteanu, R. Drăgoi Galrihno, A.O. Ciobanu, L. Mitrea, A. Nicula, D. Vinereanu, București (21)


5.       Rolul geneticii într-un caz de infarct miocardic acut antero-lateral la o pacientă tânără
The role of genetics in a case of acute antero-lateral myocardial infarction in a young patient
P. Baneu, C. Erimescu, R. Șoșdean, I. Mancas, A. Bordejevic, A. Pescariu, C. Mornoș, S. Pescariu, Timișoara (22)


6.       Șocul cardiogen cu stop cardio-respirator în mediul extra-spitalicesc la debut; importanța complicațiilor cardiace și non-cardiace
Cardiogenic Shock in setting of Out of Hospital Cardiac Arrest; high burden of cardiac and noncardiac complications
F.S. Barbu, O. Geavlete, S.Sipos, O. Chioncel, București (23)


7.       Când tratamentul etiologic al CMD este depășit ce resurse avem?
When treating DCM becomes a challenge, what is there left to try? 
M. Casian, F.R. Bolohan, L. Chiriac, V. Iliese, V. Indries, București (24)


8.       Tromboza, o cortină înșelătoare!
Thrombosis, a deceptive curtain!
A.Covaciu, E.A. Condrea, A. Campeanu, M. Cozma, Brașov (25)


9.       Când nu găsești o cauză de tromboză venoasă profundă caută o boală sistemică
When dealing with unknown etiology for deep vein thrombosis, look for a systemic disease
R. Danet, I. Popescu, V. Vintilă, C. Stoicescu, G. Bicescu, D. Vinereanu, București (26)


10.    O inimă de piatră
Stony-hearted
        C. Diaconescu, A. Munteanu, S. Stanciu, M. Gurzun, Z. Galajda, București (27)


11.    Sindromul anemic în insuficienţa cardiacă – o permanentă provocare
Anemic syndrome in heart failure – a permanent challenge
N. Dima, A.R. Gănceanu-Rusu, M.A. Mărănducă, A. Clim, A.M. Pop, C. Rezuş, Iași (28)


12.    Hiponatremia – un semn clar în slujba unor sindroame confuze
Intricate etiologies of hyponatremia – To see what is apparent requires a constant struggle
S.I. Dumitrașcu, R.I. Radu, O. Geavlete, E.L. Antohi, T. Radu, E. Stoica, I. Kulcsar, O. Chioncel, București (29)


13.    Diagnosticul Bumerang
Boomerang Diagnosis
D.R. Florescu, M.C. Pucă, D. M. Toader, S. Militaru, G.C. Târtea, C.D. Hădăreanu, E.R. Mustafa, O. Istrătoaie, C. Florescu, Craiova (30)


14.       O asociere nefericită cu un final fericit
An unfortunate association with a happy ending
        A. Iavorschi, A. Frățilă, A. Apostol, M.V. Ivan, Timișoara (31)


15.       Una din fețele cardiomiopatiei hipertrofice
One of the many faces of hypertrophic cardiomyopathy
M. Badea, A.M. Balahura, E. Păsăran, R. Adam, E. Bădilă, D. Bartoș, București (32)


16.       By pass aorto-coronarian, comisurotomie alfieri și anuloplastie cu inel la pacient cu prolaps de valvă mitrală anterioară și patologie trivasculară
Coronary artery bypass grafting, alfieri comisurotomy and ring anuloplasty in a patient with mitral valve prolapse and coronary disease
D. Toader, M. Cocora, P. Trașcă, G. Tiucu, C. Bătăiosu, A. Crăciun-Mirescu, P. Tudorascu, A. Paraschiv, O. Istrătoaie, Craiova (33)


17.       Continuum de la HTA esenţială la HTA secundară prin stenoza arterelor renale
Continuum from essential hypertension to secondary hypertension caused by renal artery stenosis
A. Ion, A.O. Petriş, D.M. Adoamnei, R. Al Namat, A.M. Alecsa-Lupu, I.I. Costache, Iași (34)


18.       Provocarea managementului terapeutic la un pacient cu stenoză aortică și coarctație de aortă
Challenge of therapeutic management in a patient with aortic stenosis and aortic coarctation
I.T. Ionita, A. Munteanu, M. Gurzun, I. Verinceanu, București (35)


19.       Necesarul de suport mecanic la pacient tânăr cu Insuficiența Cardiacă severă
Mechanical support requirement in young patient with severe heart failure
C. Mărgineanu, E.L. Antohi, I. Marinică, L. Predescu, M. Robu, O. Chioncel, București (36)


20.       Afectarea cardiacă și renală în hepatita virală B ocultă, forma seropozitivă. Prezentare de caz clinic
Cardiac and renal impairment in occult viral hepatitis, seropositive form. Clincal case presentation
L. Pîrțu, I. Palii, E. Gudumac, T. Raba, A. Ciuntu, I. Rodoman, A. Chiriac, I. Cucu, D. Bujor, Chișinău (37)


21.       Eveniment advers – EAAAM
Adverse eventEAAAM
G.F. Ursu, București (39)

19 SEPTEMBRIE 2020 / September 19th 2020

12.20-12.30

POSTER 3 – LUCRĂRI ORIGINALE / ORIGINAL PAPERS

 1.       Evaluarea toxicității amiodaronei prin respirometrie de înaltă rezoluție la nivel trombocitar
Assessment of amiodarone toxicity by high-resolution respirometry in human platelets
A.M. Bețiu, E. Åsander Frostner, J. Ehinger, L. Petrescu, E. Elmér, M.D. Muntean, Timișoara (66)


2.       Sindromul metabolic în obezitatea copilului
Metabolic Syndrome in children’s obesity
S. Cojocari, N. Matraguna, L. Bichir-Thoreac, Chișinău (67)


3.       Particularități ale influenței sexului asupra managementului pacienților cu sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST în 9 spitale intervenționale din România
A gender-based analysis of patients presenting with non-st elevation acute coronary syndromes managed in invasive centres in Romania
A.G. Cotoban, C.A. Udroiu, D. Vinereanu, București (68)


4.       Analiza corelațională a șase diametre aortice la copiii cu aortopatii congenitale
Correlational analysis of six aortic diameters in children with congenital aortopathies
N. Gavriliuc, I. Palii, A. Ciubotaru, V. Eșanu, L. Pîrțu, Chișinău (69)


5.       Importanţa nivelului de informare a pacienților cu fibrilație atrială privind tratamentul anticoagulant oral
Importance of the level of information at patients with atrial fibrillation regarding oral anticoagulant treatment
A.R. Gănceanu-Rusu, N. Dima, M.A. Mărănducă, A. Clim, A.M. Pop, C. Rezuş, Iași (70)


6.       Comorbidități cardiovasculare – factori de risc de deces la pacienţii cu COVID 19
Cardiovascular comorbidities – risk factors of death in COVID- 19 patients
A.Popa, M. Savca, M. Dogot, I. Romaniuc, N. Caproș, Chișinău (71)


7.       Rolul monitorizării holter ECG ȋn diagnosticul cardiopatiei ischemice la femei
The role of holter ECG monitoring in the diagnosis of ischemic heart disease in women
L.E. Pop, D. Pop, Târgu Mureș (72)


8.       Indicele HOMAIR ca predictor al severității alterărilor geometriei ventriculare stângi în hipertensiunea arterială esențială și insulinorezistență
Predictive value of HOMAIR indices for severity of left ventricular remodelling in essential hypertension and insulin resistance
N. Sapojnic, A. Caraus, V. Moscalu, A. Moisseva, A. Bitca, D. Sasu, A. Durnea, M. Caraus, Chișinău (73)


9.       Profesor Vasile Cândea (1932 – 2020) Perspectiva Chirurgiei Vasculare
Professor Vasile Cândea (1932-2020) The Perspective Of The Vascular Surgery
N.J. Tesoiu, București (74)


10.       Evaluarea prognosticului complicațiilor în aortopatiile congenitale la copii
Assessment of the prognosis of complications in congenital aortopathies in children
N. Gavriliuc, I. Palii, A. Ciubotaru, V. Eșanu, L. Pîrțu, Chișinău (75)


11. Vitamina D reduce stresul oxidativ la nivelul explantelor varicoase – studiu pilot la pacienții cu și fără obezitate
   Vitamin D alleviates oxidative stress in explants of varicose veins – a pilot study in obese and non-obese patients
      S. Rațiu, A. Sturza, S. Olariu, T.I. Bratu, D. Muntean, Timișoara (75bis)
12.30-12.33Pauză/break

12.33-12.55

POSTER 4 – CAZURI CLINICE / CLINICAL CASES

1.       Evaluarea, diagnosticul și tratamentul unui caz de cardiomiopatie hipertrofică obstructivă concomitentă cu stenoză aortică
Assessment, diagnosis and treatment of concomitant obstructive hypertrophic cardiomyopathy and valvular aortic stenosis
M. Mircea, R. Soșdean, L. Pașcalău, A. Dudaș, L. Ionică, A. Ionac, C. Mornoș, S. Pescariu, Timișoara (76)


2.       Angioplastie coronariană etapizată, în pași siguri
Step by step approach in a difficult bifurcation PCI
R. Mitrut, C. Udroiu, A. Secara, A. Stoica, D. Vinereanu, București (77)


3.       Colmatare trombotică recurentă de proteză mecanică în poziție mitrală – un neajuns al pacientului sau al opțiunilor terapeutice curente?
Recurrent thrombosis of mechanical prosthesis in mitral position – a shortcoming of the patient or of current therapeutic options?
I.Movileanu, D. Nistor, C. Deak, M. Dinesch, M. Opris, Târgu Mureș (78)


4.       Înlocuirea percutană a valvei aortice, o alternativă în tratamentul sindromului Heyde atipic?
Înlocuirea percutană a valvei aortice, o alternativă în tratamentul sindromului Heyde atipic?
T.R. Nicoară, A. Sándor, M. Dinesch, Târgu Mureș (79)


5.       Un caz particular de endocardită infecțioasă
A particular case of infectious endocarditis
N. Oprescu, R. Zavate, D. Zamfir, A. Alexandrescu, G. Nicula, A.M. Daraban, A. Scafa Udriște, M. Dorobanțu, București (80)


6.       Ciroza hepatică și fibrilația atrială: Există opțiuni de anticoagulare orală?
Advanced liver cirrhosis and atrial fibrillation:  Is there an oral anticoagulation option?
M. Oltea Pepa, C. Ureche, Târgu Mureș (81)


7.       Valvulopatia aortică-liniștea dinaintea furtunii
Aortic valve disease – the silence before the storm
E.C. Popa, S.L. Magda, L. Gheorghiu, V.D. Vintilă, C. Badiu, D. Vinereanu, București (82)


8.       Trombembolism pulmonar acut asociat cu tromb intraatrial flotant, inclavat în foramen ovale
Floating thrombus entrapped in a patent foramen ovale complicating acute pulmonary embolism
M.L. Roambă, L.L. Matei, L. Aramă, C. M. Georgescu, Ș. M. Bălănescu, A.C. Popescu, București (83)


9.       PCI, ICD, ESWT, VNS: Pacient tânăr cu boală cardiacă ischemică severă tratat conform cu și dincolo de ghiduri
PCI, ICD, ESWT, VNS – what else? Young patient with severe ischemic heart disease treated whithin and whithout the guidelines
A.E. Roșca, S.I. Dumitrescu, București (84)


10.       Miocardita autoimună sub tratament cu NIVOLUMAB / IPILIMUMAB pentru carcinomul renal metastatic cu celule clare (mccRCC)
Autoimmune myocarditis under NIVOLUMAB/IPILIMUMAB treatment for metastatic clear-cell renal cel carcinoma (mccRCC)
S. Schiopu, J. Casuscelli, M. Apfelbeck, S. Massberg, M. Nabauer, M. Mehr, Germania (85)


11.       Pacient cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă tratat prin stimulare bicamerală – evoluție pe parcursul a 25 ani
Patient with obstructive hypertrophic cardiomyopathy treated by dual chamber pacing – 25 years journey
R. Șoșdean, I.R. Macarie, L. Ionică, M. Mircea, S.A. Pescariu, D.A. Bordejevic, A. Ionac, C. Mornoș, S. Pescariu, Timișoara (86)


12.    Cardiomiopatie aritmogenă a ventriculului drept la un pacient asimptomatic
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in an asymptomatic patient
O.M. Stoia, A.K. Tonch-Cerbu, O. Stoia, M. Yepez, G. Eminovici, Sibiu (87)


13.    Furtună aritmică la o pacientă cu displazie aritmogenă de ventricul drept, cu diagnostic tardiv
Arrhythmic storm in a patient with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy with late presentation
S. Stoica, M.C.B.Suran, A.E. Velcea, C. Siliște, D. Vinereanu, București (88)


14.       STEMI – surpriza de la coronarografie
STEMI – surprise from coronarography
A. Stoica, C. Udroiu, D. Vinereanu, București (89)


15. O atitudine terapeutică personalizată într-un caz de trombembolism venos extensiv cu etiopatogenie rară
A personalized therapeutic strategy in a case o extensive venous thromboembolism of rare ethiopathogeny
G.C.Stuparu, I. Popescu, L. Damian, D.R. Dragomir, C. Stoicescu, D. Vinereanu, București (90)


16. Caz dificil de COVID-19 la un pacient tânăr
Difficult case of COVID-19 in a young patient
C.M. Tomescu, I. Iovan, Z. Fratilă, A. Bordejevic, I. Cîtu, L. Velcean, G. Radu, T. Pârvănescu, M. Tomescu, Timișoara (91)


17. Partea întunecată a infarctului miocardic
The dark side of myocardial infarction
A.K. Tonch-Cerbu, C. Zagoni, I. Bitea, M. Yepez, G. Eminovici, Sibiu (92)


18. Un caz de regurgitare tricuspidiană primară severă fără hipertesiune arterială pulmonară tratat chirurgical
Successful tricuspid surgical valve replacement in a patient with primary severe tricuspid regurgitation and without pulmonary hypertension
R. Zavate, N. Oprescu, L. Câlmâc, M. Micheu, I. Dobra, S. Brădișteanu, A. Scafa-Udriște, M. Dorobanțu, București (93)


19. O prezentare cameleonică – importanța imagisticii multimodale în cardiomiopatia Takotsubo
A chameleonic presentation – the importance of multimodal imaging in diagnosing Takotsubo cardiomyopathy
A.I. Spînu, G. Bicescu, S. Mihăilă, M. Ștefan, D. Vinereanu, București (94)


20. Mixom de atriu stâng: cauză rară de sincopă la o pacientă cu hipertensiune arterială și diabet zaharat
A rare cause of syncope: left atrium myxoma in a diabetic hypertensive patient
D. Toader, E. Goanță, M. Cocora, P. Trașcă, G. Tiucu, C. Bătăiosu, A. Abdi, Craiova (95)


21. Un dezastru nu vine niciodată singur sincopă – hemoragie digestivă – tumoră extensivă mediastinală
A misfortune never comes singly syncope-gastrointestinal hemorrhage-extensive mediastinal tumor
E. Beganu, R.C. Rimbaș, A.I. Necula, F. Rădulescu, D. Vinereanu, București (96)